Podcast

Pengarpodden är en av Sveriges största podcast inom ekonomi, sparande och investeringar. Pengarpodden´s övergripande mål är att skapa mervärde för lyssnarna och öka kunskapsnivån inom just sparande och investeringar.

Vill du lyssna på Pengarpodden?

Lyssna via Podcaster: https://itunes.apple.com/au/podcast/pengarpodden/id1445674811?mt=2

Lyssna via Spotify: https://open.spotify.com/show/4Ix4xZVRMKveBU5Ni98LgC

Lyssna via Acast: https://play.acast.com/s/pengarpodden

Lyssna via Soundcloud: https://soundcloud.com/pengarpodden