Veckans aktie

VOLVO

Hej och välkommen till Veckans aktie med mig Patrik, idag skall jag prata om bolaget Volvo. Detta är ingen aktierekommendation, utan du har ansvar för att göra din egen analys och du ansvarar för dina beslut. Nu kör vi igång Veckans aktie som är Volvo!

Jag tänker att vi startar med att gå igenom lite grundfakta om Volvo. Volvo som finns på börsen är alltså Volvo Group AB, det är väldigt vanligt att folk blandar ihop detta med Volvo cars. Men Volvo group AB tillverkar istället Lastbilar, Bussar, Anläggningsmaskiner, båt och industrimotorer. Företaget tillhandahåller även finansiella tjänster och service. Volvo AB har drygt 105 000 anställda per 31 december 2018, varav hälften av de anställda är baserade i Europa. Volvo har försäljning på 190 marknader, Europa och USA är de största marknaderna. Bolaget har ett börsvärde på 296 miljarder när avsnittet spelas in.
Styrelseordförande är Carl-Henrik Svanberg, VD och koncernchef är Martin Lundstedt som tidigare kommer från konkurrenten Scania som ägs av VW.

Nu skall vi gå in på hur det faktiskt går för Volvo… Volvo AB har haft en bra resa de senaste åren, dem kommer från en riktigt tuff kris 2008, 2009 där bolaget hade stora utmaningar där hela orderboken rensades ut och bolaget var tvunget till stora nedskärningar. Till att nu 2018 och 2019 göra rekordvinster!
Anledningarna till att det har gått så bra för Volvo är en kombination av flera olika saker, det som främst har drivit tillväxten skulle jag säga är den starka ekonomin. I takt med att e-handeln växer och den övriga världshandeln i många fall växer så ställer det högre krav på logistik och fraktkedjan det gör att den ökade efterfrågan på t.ex. vägtransporter gör att efterfrågan på lastbilar ökar och gör att Volvo säljer mer lastbilar.

Men Volvo arbetar även mycket med effektiviseringar och ökad produktivitet. Vilket gör att bolaget kan nå en rätt kostnadseffektiv produktion, vilket gör att dem kan hålla sig konkurrenskraftiga. Däremot kan detta slå tillbaks på personalen, som gör att sjukdomar eller sjukskrivningar ökar och till följd av detta kan kostnader öka. Så det gäller verkligen för Volvo att hitta en bra nivå här, försöka ställa om till mer digitala effektiviseringar som gör att man kan arbeta smartare och effektivare i hela produktionskedjan. Att i större utsträckning jobba med automation, att investera pengar för långsiktigt kunna få en välfungerande verksamhet med nöjda medarbetare och personal.

För det är alltid svårt med stora bolag, det blir lätt en storbolagsproblematik enligt min egna uppfattning. Att ledningen/styrelse kommer så långt ifrån kunderna och verksamheten i många fall, det är svårt att faktiskt styra ett bolag med 105 000 anställda. Det blir lätt så att centrala beslut, skall ut i så många steg tills det når ända fram. Ett mindre bolag så är oftast ledningen en nära del i den dagliga verksamheten, det blir på ett annat sätt med snabbare beslut, en större förståelse för verksamheten och en närmare relation till kunderna. Så det är absolut inte enkelt att driva ett större företag med så många anställda!

Om vi går in lite mer på marknaden för Volvo, bolaget har produktionsanläggningar i 18 länder, om vi delar in de olika marknaderna baserat på % del av nettomsättningen så utgör Europa 41% av nettomsättningen, Nordamerika 28%, Kina 20%, Afrika och oceanien 6% och Sydamerika 5%. Om vi istället delar in nettomsättningens fördelning per affärsområde, så utgör affärsområdet lastbilar 64% av nettomsättningen, anläggningsmaskiner 22%, Bussar 7%, Volvo Penta 4% och Financial service 3%. Så 77% av Volvo Group ABs nettomsättning kommer från intätkslaget Fordon och den största marknaden är Europa.

Lastbilar som utgör den största delen av Volvo AB, så ingår det flera varumärken inom lastbilsdelen: Volvo Lastvagnar, Mack Trucks, Renault Trucks, UD trucks, Dongfeng.

Men hur ser då konkurrensen ut för Volvo? Jo konkurrensen är stenhård, bland Volvos konkurrenter finner vi Traton som innefattar varumärkena Scania och MAN, Daimler som innefattar varumärket Mercerdes, Paccar som innehåller Kenworth, DAF och Peterbilt. På anläggningssidan har vi Catepiller och Komatsu. Det finns också starka lokala varumärken i till exempel Kina, Indien och Ryssland som är aktiva på sina hemmamarknader men som förväntas öka sin närvaro även i andra delar av världen.

Då kommer vi in på Volvos marknadsandelar för tunga lastbilar, i Europa så har marknadsandelen sjunkit från 16,8% år 2017, till 15,9% år 2018 vilket är nästan en minskning med 1%, däremot har Renault trucks gått från 8,7% marknadsandel i Europa år 2017 till 8,9% 2018. I Nord/sydamerika ser det desto bättre ut för marknadsandelarna i Volvo, där ökar Volvo sin marknadsandel i Nordamerika från 8,3% 2017 till 10,3% 2018 vilket är hela 2%. I Brasilien ökar Volvo sin marknadsandel från 18,4% till 20,2% marknadsandel och det är hela 1,8% förbättring mellan 2017 till 2018. Så det ser generellt sätt rätt bra ut på den fronten om vi bortser från Europa.

Leveranser av lastbilar har rätt intressanta siffror för att verkligen se vilket maskineri Volvo verkligen är, år 2018 levererades totalt 226 490 lastbilar, året 2017 levererades 202 402 lastbilar. Det är fruktansvärt många lastbilar, majoriteten utgörs av tunga lastbilar.

Vi går vidare till resultat, nyckeltal och värdering. Under Q1 2019 ökade nettoomsättningen med 20% till 107,2 miljarder kronor (89,1). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättning-en med 12%.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12.696 Mkr (8.297), motsvarande en justerad rörelse-marginal på 11,8% (9,3). Det justerade rörelseresultatet är exklusive reavinsten från försäljningen av aktier i WirelessCar uppgående till 1.466 Mkr. Volvo har länge velat ha en marginal på över 10%, vilket man har haft i en del enskilda kvartal och det är väldigt positivt för bolaget att uppnå dessa marginaler. Positiva valutaeffekter för Volvo uppgick Q1 2019 till 1,2 miljarder kronor, så den svenska kronan och starka dollar/Euron gynnar Volvo en hel del.

Jag sitter här med en 11års-översikt av Volvo, om du kommer ihåg så nämnde jag tidigare i avsnittet att år 2009 var riktigt tufft för Volvo, då hela orderboken rensades ut och man var tvungen att göra stora nedskärningar. Nettomsättningen för helåret 2009 slutade på 218 miljarder, och i spåren av finanskrisen slutade rörelseresultatet för 2009 på -17 miljarder kronor och Volvo slopade utdelningen helt år 2009. Det går fort i hockey som man brukar säga, redan år 2010 var Volvo tillbaks på fötterna igen, för helåret 2010 slutade nettomsättningen på 264 miljarder kronor, rörelseresultatet landade på +18 miljarder kronor och man återupptog utdelning 2010 som uppgick till 2,5kr per aktie.

Så vilken totalomvändning att gå från ett rörelseresultat år 2009 på -17 miljarder, blir tvungna att slopa utdelning till att året efter göra ett rörelseresultat på +18 miljarder kronor och återuppta en utdelning på 2,5kr
Sedan hade Volvo tre bra år på rad där rörelseresultatet låg på mellan 17-26 miljarder kronor årligen. Men 2013 och 2014 var rätt tuffa år för Volvo, med rörelseresultatet som mer än halveras från föregående år.
2015 vänder bolagets rörelseresultat upp kraftigt igen och vidare de två senaste åren har varit väldigt starka för Volvo!

2017 hade Volvo en nettomsättning på 334 miljarder och ett rörelseresultat på 30 miljarder. För 2018 hade Volvo en nettomsättning på 390 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 34 miljarder.

Anledningen att jag har upprepat mig och pratat mycket om rörelseresultatet vid olika år, är att jag vill lyfta fram en stor nackdel i bolaget och det är dess konjukturkänslighet. När det väl går bra och ekonomin går starkt då går det väldigt bra för Volvo i många fall, men när ekonomin svänger så slår det väldigt hårt mot ett bolag som Volvo. Så det är absolut en sak man skall vara medveten om.

Q1 2019 hade bolaget en nettomsättning på 107 miljarder kronor, motsvarande period förra året var nettomsättningen 89 miljarder. Justerat rörelseresultatet Q1 2019 uppgick till 12,6 miljarder med en rörelsemarginal på hela 11,8% och motsvarande period förra året hade ett justerat rörelseresultat på 8,2 miljarder vilket ger en marginal på 9,3%. Anledningen till att jag väljer att använda ett justerat rörelseresultat här är för att Volvo sålde aktier i Wirlesscar som uppgick till 1,4 miljarder vilket hade gjort att Q1 2019 såg betydligt bättre ut jämfört med motsvarande period förra året och hade kunnat ge en missvisande bild och jämförelse.

Vidare har Volvo 2019 gett en utdelning på 5kr+ en extra utdelning om 5kr så totalt 10kr i utdelning. Vilket ger en direktavkastning på 7% inkl extra utdelningen.

Volvo AB har ett P/E-tal på ungefär 9 och ett P/S-tal på 0,70. En värdering på P/E 9 är rätt lågt, men det är som jag nämnt tidigare ibland är bolag billigare av en anledning och i Volvos fall är det förmodligen för att Volvo AB är ett konjunkturkänsligt bolag. Nu när många så kallade expert anser att ekonomin kommer bromsa in lite grann under 2019, då förflyttar oftast marknaden en del av sitt kapital från konjukturkänsliga bolag till mindre konjukturkänsliga bolag. Vilket gör att marknaden prisar in att utsikterna för Volvo AB ser sämre ut. Visst P/E 9 är billigt under förutsättning att bolaget kommer hålla denna vinsten eller öka vinsten långsiktigt, men det är jag skeptisk till att Volvo kommer klara under en längre period. Nu har vi gått igenom bara lite snabbt P/E-tal.

Volvo informerade i oktober 2018 om att bolaget upptäckt ett komponentfel i ett avgasefterbehandlingssystem som används på vissa marknader åldras snabbare än förväntat, vilket skulle kunna leda till att motorerna överskrider utsläppsgränserna för kväveoxider. Volvo har gjort en avsättning på 7 miljarder kronor för dessa avgasrelaterade problem.

Vidare om jag ser på 11års översikten så kommer vi in lite på kostnader för forskning och utveckling. Där har bolaget legat väldigt stabilt genom åren på mellan 13-16 miljarder årligen för kostnader förknippat med forskning och utveckling. Vidare har jag ingen direkt uppfattning om detta, bortsett från att detta är nödvändigt för att behålla en konkurrenskraftighet i bolaget Volvo AB. När vi ändå är inne på ämnet forskning och utveckling så måste vi spinna vidare på detta ämne. Hur ligger Volvo till på området forskning och utveckling egentligen? Man pratar mycket om självkörande bilar och det kommer sannolikt bli ett hett ämne inom lastbilsindustrin framöver, där har Volvo faktiskt tagit fram självkörande lastbilar i en gruva i Norge. Det tror jag kommer växa mer och mer längre fram! En annan tydlig trend är miljöaspekten där elbilar växer fram, där kommer även lastbilsindustrin ställa om mot mer miljövänliga alternativ t.ex. el lastbilar osv. Det är svårt att veta exakt hur långt fram Volvo AB ligger inom dessa forskning och utvecklingsprojekt, men en sak är säker Volvo AB har en stor kassa att kunna satsa rejält på att ligga i framkant vad gäller forskning och utveckling! Jag läser här ett utdrag från Volvo AB´s rapport för fjärde kvartalet och det står såhär ” Under 2018 fortsatte vi vår satsning med att utveckla nästa generations transportlösningar. Vi flyttade fram våra positioner inom elektrifiering, automation och uppkoppling. Till exempel kommer både Volvo Lastvagnar och Renault Trucks att börja sälja elektriska lastbilar i Europa i år och Mack Trucks kommer att ha en elektrisk sopbil i drift i New York.” Vilket betyder att dem bör ligga långt fram i sin utveckling och förväntas börja sälja el lastbilar under 2019. Det står i årsredovisningen följande ” Volvo FE Electric är avsedd för tyngre stadsdistribution och soptransporter med totalvikter på upptill 27 ton. Lastbilarna har en räckvidd på upp till 300 km. Försäljning och serieproduktion av de nya modellerna börjar i Europa 2019”. Så det känns ändå som Volvo ligger rätt långt fram här, men jag är övertygad om att konkurrenterna är på tårna här också.

Om vi går vidare lite till ägarbilden: Den största ägaren i Volvo AB kapitalmässigt är Geely som äger 7,86% av kapitalet och 14,98% av rösterna, sedan har vi investmentbolaget Industrivärden som äger störst del av rösterna i bolaget. Industrivärden äger 6,87% av kapitalet och 22,23% av rösterna per den sista mars 2019. Antal aktieägare i Volvo uppgår till 245 000 vilket är ungefär lika många som det finns i H&M, antal ägare hos Avanza är 48 000. Så Volvo är en väldigt populär aktie. Aktien är upp 17% iår när detta avsnittet spelas in och Stockholmsbörsen är upp 11% under samma period. Det bör tilläggas att om du varit aktieägare i Volvo har fått en utdelning på 10kr under denna perioden också.

Koncernchef och VD i Volvo har per 8e mars ett aktieinnehav om 154 000 aktier som uppgår till ett värde av ungefär 20 miljoner när detta avsnittet spelar in, men när jag kollar i insynsregistret så har Martin förvärvat 27 228 aktier 24 april 2019, en affär som är värd 4,2miljoner kronor så hans totalt innehav borde uppgå till ungefär 181 000 aktier till ett värde av 24,5miljon kronor. Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg äger totalt 1,5 miljon aktier i Volvo per den 8e mars, hans aktier uppgår till ett värde av 204 miljoner kronor. Carl-Henric köpte 800 000 aktier senast i februari 2019 till ett värde av 104 miljoner kronor. Man får ändå säga att Carl-Henric Svanberg följer devisen pilotskolan!

Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram fördelarna och nackdelarna med Volvo:
Min uppfattning är att Volvo ligger långt fram i utvecklingen av eldrivna lastbilar, men även i självkörande fordon. Där finns en bra potential för bolaget att kunna utvecklas och ta marknadsandelar på sina allra viktigaste marknader b.la. i Europa.

Den svaga svenska kronan gör att exportbolag som har mycket av sina intäkter i Euro och Dollar gynnas kraftigt av dessa valutaeffekter, Q1 2019 uppgick positiva valutaeffekter till 1,2 miljarder. Det är nästan 10% av rörelseresultat som utgörs av valutaeffekter. Så detta gynnar i allra högsta grad Volvo!
Den största nackdelen med Volvo enligt min egen uppfattning måste jag ändå säga är att bolaget är väldigt konjunkturkänsliga, det svänger väldigt mycket. Visst värderingen är på rätt låga nivåer P/E 9, de historiska snittet på Stockholmsbörsen har legat på P/E 14-15. Så detta borde tala för att marknaden har sänkt sin riskprofil gentemot konjunkturkänsliga bolag.
En annan stor riskfaktor är också potentialen, det handlar om omställningen till eldrivna lastbilar, effektiviseringar, ökad produktivitetsnivå osv. Att man verkligen hänger med i utvecklingen inom digitaliseringen, här gäller det verkligen att ligga i framkant annars riskerar man att tappa marknadsandelar och sin konkurrenskraftighet.

Sedan gäller det även att bolaget arbetar med framförallt medarbetarna i fokus, för man pratar oftast att kunden skall vara i fokus och absolut kunden i fokus är jätteviktigt! Men det är ändå trotsallt alla dessa 105 000 medarbetare på Volvo som är med och bygger en av världens bästa lastbilar. Medarbetarna är alltså Volvos största tillgång, har du en duktig personal så kommer också resultaten i form av bra kvalité ut till kund. En kund som köper sin lastbil vill ha så lite fel som möjligt, för står en lastbil stilla så tickar inga pengar in och tror du då en kund potentiellt kommer köpa en lastbil igen från de varumärket som eventuellt har krånglat. Nej med största sannolikhet? Så det är så himla viktigt detta, att hela kedjan fungerar på ett bra sätt så att kunden kan få en välfungerande lastbil, då får du en nöjd kund och då kommer denne välja att köpa en Volvo nästa gång också.

Utvecklingen i Volvo har varit väldigt stark de senaste åren, det har varit rekordår-vinstmässigt och bolaget beslutade efter förhandlingar med facket att de fastanställda inom bolaget i Sverige skall få en extra bonus om 10 000kr vardera. Så det var en trevlig gest!

Vidare så är en viktig del av Volvo att titta på orderingången, Q1 2019 var inte så ljusa siffror på den fronten utan orderingången var ner totalt -36% gentemot samma period förra året och detta berodde framförallt på ett svagt Nordamerika. I Europa minskade orderingången med -15%, man skall dock komma ihåg att detta är jämförelsesiffror från väldigt höga nivåer. Bolaget skriver i rapporten för det första kvartalet 2019 följande: ” Den nordamerikanska orderingången minskade med 77% till 5.469 lastbilar medan leveranserna ökade med 42% till 17.205 lastbilar. En stor del av orderboken för 2019 är fulltecknad och aktiviteter har genomförts tillsammans med återförsäljarna för att säkerställa kvaliteten i orderboken, vilket har påverkat orderingången” Skriver bolaget i Q1 rapporten.

Det var allt för dagens avsnitt i Veckans aktie, det blir intressant att följa utvecklingen i Volvo framöver, så får vi se vad som händer!

Jag vill avsluta med att detta är ingen aktierekommendation, detta är min bild av Volvo och du ansvarar för att göra din egen analys och ansvarar för dina egna beslut. Tack så mycket för att du lyssnade, vill du komma i kontakt med mig så når du mig på mailen kontakt@pengarpodden.se eller Pengarpodden på Instagram.

/Patrik